';

Rivstarta er hemsida i WordPress

Vi är en kreativ webbyrå specialiserad på hemsidor, kurser och coaching i WordPress. Vi finns i Stockholm och vi tar emot kunder från alla håll och kanter.

Om du vill prata hemsida eller boka en halvdag för coaching i WordPress
ring oss på:
070-33 55 250

Mångkulturellt centrum

“Mångkulturellt centrum – MKC är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.”

Eric Ericsons Kammarkör

Eric Ericsons Kammarkör grundades Eric Ericson, och har en central plats i svenskt och internationellt musikliv. Ensemblens repertoar är mycket bred: från tidig musik till det allra senaste och nykomponerade.

Lennart Fägerskiöld - responsiv hemsida i WordPress

Lennart Färgerskiöld

“…Med ett stort intresse för färgens, pigmentens materialitet balanserar Fägerskiöld bort balansen ur de välavvägda närmast modernistiska kompositionerna, förstörelsen kräver en dold precision eller en skenbar godtycklighet: för att implodera och börja fräta i ögonen måste färgen fördelas över bildytan på ett sätt som gör att de kompensatoriska färgfälten som skapas av betraktaren omedelbart störs av ett liknande, men inte identiskt fält, som skapar sitt eget flimmer, sina egna skuggor, som börjar spela inför ögonen, med ögonen, i ögonen….”

2Biodlare

2Biodlare har sina bigårdar utplacerade i de västra delarna av Stockholm och utöver honungsproduktion och skötsel av bigårdarna även utbildar andra som är intresserade i biodling och hur man kan förädla och skapa olika spaprodukter baserade på honung och vax.

2biodlare580